به سیستم فعالسازی نرم افزارهای تلفن همراه موسسه فرهنگی مهاد(سوشیانت شیراز) خوش آمدید

شماره شناسایی (16 رقمی)
*
شماره سریال (14 رقمی)
*
شماره همراه (لطفا شماره تلفن همراه خود را بصورت دقیق و صحیح وارد نمایید ) *
نام
نام خانوادگی


 فیلدهای مشخص شده با علامت *  الزامی میباشد


مشاهده گزارش وضعیت فعالسازیها برای یک شماره سریال

صفحه اصلی سایت